חוות שרתי גוגל

לגוגל יש מרכזי נתונים בכל רחבי העולם, כולל בצפון ודרום אמריקה, אירופה, אסיה ואוסטרליה. מרכזי נתונים אלה מכילים את השרתים המריצים את שירותי גוגל, כגון חיפוש, מפות ו-YouTube. מרכזי הנתונים של גוגל מתוכננים להיות יעילים באנרגיה ולהשתמש במקורות אנרגיה מתחדשים בכל הזדמנות אפשרית. הם גם בנויים עם אמצעי אבטחה במקום כדי להגן על הנתונים של…