KNOWLEDGE GRAPH

גרף ידע הוא מסד נתונים של מידע מחובר המשמש לייצוג וארגון יחסים מורכבים בין ישויות ומושגים. גרפי ידע משמשים בדרך כלל כדי לארגן ולהציג מידע בצורה קלה יותר להבנה ולגישה לבני אדם. גרפי ידע משמשים לעתים קרובות במנועי חיפוש כדי לספק תוצאות חיפוש מקיפות ורלוונטיות יותר. לדוגמה, גרף ידע עשוי לשמש כדי לספק מידע על…