מה זה LLM – LARGE LANGUAGE MODEL

מה זה LLM – LARGE LANGUAGE MODEL

מודל שפה גדול הוא מודל למידת מכונה שמאומן לעבד ויצירת טקסט בשפה טבעית. מודלים אלה מאומנים בדרך כלל על מערך נתונים גדול של טקסט ומשתמשים בטכניקות כגון למידה עמוקה כדי ללמוד את הדפוסים והמבנה של השפה. מודלים של שפה גדולים מסוגלים ליצור טקסט דמוי אדם וניתן להשתמש בהם עבור מגוון משימות עיבוד שפה טבעית, כגון…